Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB är en mindre organisation med informella kontaktvägar där avståndet är kort mellan våra medarbetare och entreprenörer.

Det finns alltid direktkontaker och beslut kan tas på kort tid. Personalen är utbildad och självgående och noga med att bli färdiga i tid.
Vi förstår vår roll som en del av en kedja med många inblandade aktörer av leverantörer och uppdragsgivare. Vi tror på ett prestigelöst samarbete och där väl genomförda projekt ger lönsamhet i varje led. Vi arbetar i projektform och vår målsättning är att alltid leverera värde i väl genomförda och mätbart lönsamma projekt. Vi har tidigare arbetat över hela landet men fokuserar nu verksamheten i södra och västra delar av landet.
Under åren har vi utvecklat metoder som är praktiska och effektiva och upprätthåller de dokument och föreskrifter som gäller för den kritiska hanteringen av skadligt material. Den erfarenhet vi skaffat av alla delar av verksamhetsområdet ger oss en bra helhetssyn som i sin tur ligger till grund för vårt sätt att arbeta. Vi använder egen process för kvalitetssäkring som utvecklats under åren vi varit verksamma och som vi funnit vara praktiska och ge fullgott stöd åt entreprenören. EF Varberg är vi anslutna till SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund) och följer SFR rekommendationer för utförande, kvalitetstyrning och garantier.
Våra tjänster handlar mycket om att vi tar ett övergripande miljöansvar för hantering av PCB och asbest. Vi utför också traditionell rivning och sanering och golvslipning.

Entreprenad & Förvaltning AB har utarbetad miljö- och kvalitetsplan samt har avtal med Svenska Byggnadsarbetarförbundet

Entreprenad & Förvaltning AB är av arbetsmiljöverket certifierade att sanera asbest enligt AFS:2006-1

Entreprenad & Förvaltning AB är av SFR auktoriserade att sanera PCB.
För mer information ring 0340-679990 eller maila info@esw.se

Copyright © 2008 Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB. Alla rättigheter förbehålls.