Framgång beror på välutbildad och engagerad personal som följer alla föreskrifter.

EF tillhandahåller utrustning, dokument och processer för att kunna genomföra uppdragen effektivt enligt gällande regler.
Våra medarbetare utbildas därför kontinuerligt:

  • Föreskrifter för hantering och sanering av PCB och asbest.
  • Upprättande av checklistor och gällande regler för hur saneringar skall genomföras.
  • Användning, underhåll och rengöring av utrustning.

Våra honörsord i vår verksamhet och som kännetecknar våra medarbetares arbetsdag är:
  • kunskap
  • helhetssyn
  • samförstånd
För mer information ring 0340-679990 eller maila info@esw.se

Copyright © 2008 Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB. Alla rättigheter förbehålls.