Det är enkelt att arbeta tillsammans med oss oavsett det gäller saneringar, rivningar eller konsulttjänster.

Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB har länge arbetat med olika typer av huskonstruktioner och är duktiga på att göra korrekta bedömningar då det gäller PCB-sanering och hantering av asbest. Vi är vana att arbeta i miljöer där entreprenörer bedriver din dagliga verksamhet. Vi är snabbt på plats och är inte främmande för att på alla sätt ge stöd. Vi gör allt vi kan för att minimera störningar i entreprenörens när- och kringmiljöer.
Våra tjänster handlar mycket om att vi tar ett övergripande miljöansvar för hantering av PCB och asbest. Vi utför asbestsanering och pcbsanering i Halland. Vi bidrar med bättre driftkostnader och inomhusklimat genom analyser av fastighetens energiförbrukning och genomför energideklarationer med värmekameror.
Konsulttjänster:

  • Projektledning
  • Kalkyl och kostnadsberäkning
  • Miljöinventering/Provtagning
  • Energibesiktningar med vämekamera
  • Hantering av farligt avfall
Sanering av PCB och asbest:

  • inventering och provtagning av PCB och asbest
  • anmälan till arbetsmiljöverket
  • sanering av PCB och asbest
  • transport av avfallet och omhändertagande av skadligt och miljöfarligt material i enlighet med lagstadgade bestämmelserVi utför traditionell rivning och demontering samt tätning och fogning.
För mer information ring 0340-679990 eller maila info@esw.se

Copyright © 2008 Entreprenad & Förvaltning i Varberg AB. Alla rättigheter förbehålls.